Adjustable Boring Bars- APT USA

Adjustable Boring Bars- APT USA
 Model   Product Name   Price   Buy Now 
 CRTLA1000   Micro-Range Adjustable Boring Bars Cartridge   $60.06 
 CRTLA1250   Micro-Range Adjustable Boring Bars Cartridge   $60.06 
 CRTLA625   Micro-Range Adjustable Boring Bars Cartridge   $40.04 
 CRTLA750   Micro-Range Adjustable Boring Bars Cartridge   $40.04 
 MSTLA1250   MICRO-RANGE ADJUSTABLE SCREW   $15.70 
 MSTLA625   MICRO-RANGE ADJUSTABLE SCREW   $12.71 
 MSTLA750   MICRO-RANGE ADJUSTABLE SCREW   $13.46 
 TLA1000R8   1-3/16XR8 MICRORANGE ADJ BRG BAR   $445.13 
 TLA1000S   1-3/16X1 MICRORANGE ADJ BRG BAR   $367.39 
 TLA1250R8   1-7/16XR8 MICRORANGE ADJ BRG BAR   $501.94 
 TLA1250S   1-7/16X1.25 MICRORNG ADJ BRG BAR   $422.71 
 TLA625R8   3/4XR8 MICRORANGE ADJ BRG BAR   $333.00 
 TLA625S   3/4X5/8 MICRORANGE ADJ BRG BAR   $280.68 
 TLA750R8   15/16XR8 MICRORANGE ADJ BRG BAR   $383.84 
 TLA750S   15/16X3/4 MICRORANGE ADJ BRG BAR   $321.05 
Displaying 1 to 15 (of 15 products) Result Pages:  1